Thông tin kinh tế thế giới ngày 11/2

Viện Khoa học xã hội Trung Quốc hạ mức dự báo tăng trưởng đầu tư xuống còn 19%, thấp hơn cả mức của năm 2013. Trung Quốc đưa dự báo mới về tăng trưởng kinh tế Trong báo cáo đánh giá về triển vọng kinh tế Trung Quốc năm 2014 vừa công bố, Ban Kinh
Continue reading…