ngân hàng kêu gọi đình công

Các công đoàn ngân hàng kêu gọi đình công trên toàn Ấn Độ vào ngày 22 tháng Tám

Công đoàn Nhân viên ngân hàng vừa kêu gọi một cuộc đình công trên phạm vi toàn quốc vào ngày 22 tháng Tám nhằm phản đối việc tư hữu hóa và sáp nhập các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước, cùng với các yêu cầu khác.

ngân hàng kêu gọi đình công

Tổng Thư ký Hiệp hội các nhà nhân viên Ngân hàng Ấn Độ (AIBEA), ông C H Venkatachalam cho biết, AIBEA – đại diện cho công đoàn và nhân viên của 9 ngân hàng khu vực công và khu vực tư nhân, đã kêu gọi một cuộc đình công trên phạm vi toàn quốc vào ngày 22 tháng 8 để thúc đẩy các yêu cầu khác nhau.

Gần 10 vạn người lao động sẽ tham gia vào cuộc đình công để phản đối kế hoạch tư nhân hóa các ngân hàng khu vực công, sáp nhập và hợp nhất của các ngân hàng và các yêu cầu khác bao gồm việc không xóa nợ phi tài sản (NPAs) tại các ngân hàng, Venkatachalam phát biểu trong một tuyên bố.

Một số yêu cầu được công đoàn đưa ra bao gồm tuyên bố cố ý cho vay tiền của ngân hàng như là tội hình sự, thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Nghị viện.

Liên quan đến tài chính, Venkatachalam cho biết các khoản nợ xấu được xóa của Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ trong năm năm qua đứng ở mức 930.410 triệu Rs. Trong khi các khoản nợ xấu của ngân hàng cho vay nhà nước lớn nhất Ấn Độ – Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ vào năm 2016-17 là 203.390 triệu Rs, đối với SBI Group tổng số là 275.740 triệu Rs.

Ông cho biết, mọi người không nên bị phạt vì lỗi của công ty; sau khi đưa ra đề nghị vào ngày 22 tháng Tám, một cuộc biểu tình lớn sẽ được thực hiện vào ngày 15 tháng Chín. Theo ông, việc đình công liên tục trong hai ngày nên được thực hiện một số lần trong tháng Mười hoặc tháng Mười Một.