tiền ảo bitcoin

Các ngân hàng trung ương xem xét triển khai đồng tiền ảo của riêng mình

Trong khi các đồng tiền ảo như Bitcoin và Ether đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, một số ngân hàng trung ương cũng đã lặng lẽ khai phá ý tưởng tạo ra các đồng tiền số của riêng họ.

tiền ảo bitcoin

Một loại tiền kỹ thuật số có sẵn được phát hành công khai bởi một ngân hàng trung ương sẽ là một khu vực hoàn toàn không có kiểm soát, nhưng sẽ loại bỏ sự biến động vốn có của đồng tiền ảo truyền thống trong khi vẫn giữ được tính ẩn danh và khả năng ngang hàng của chúng. Tuy nhiên, khi Ngân hàng Thanh toán quốc tế đưa ra ý tưởng đó trong bản báo cáo đặc biệt gần đây, những đồng tiền này cũng sẽ có những ảnh hưởng kinh tế sâu rộng, chẳng hạn như các hoạt động ngân hàng tiềm năng và những thay đổi đối với chính sách tiền tệ.

Bản báo cáo đã đưa ra ví dụ lý thuyết của “Fedcoin”: “Không giống như bitcoin, chỉ có Cục Dự trữ Liên bang mới có thể tạo ra Fedcoins và sẽ có khả năng chuyển đổi một phần một với tiền mặt và dự trữ. Fedcoins sẽ chỉ được tạo ra (bị phá hủy) nếu một lượng tiền mặt tương đương hoặc dự trữ đã bị phá hủy (tạo ra) cùng một lúc. Giống như tiền mặt, Fedcoin sẽ được phân quyền trong giao dịch và tập trung cung cấp”.

Như báo cáo có ghi chú, việc giới thiệu tiền mặt kỹ thuật số có thể khiến người tiêu dùng bỏ qua tiền gửi ngân hàng thương mại và thay vì chọn ngân hàng trực tiếp với ngân hàng trung ương. Điều này có thể làm cho các ngân hàng ít có khả năng thực hiện “các chức năng kinh tế thiết yếu”, như theo dõi khách hàng vay. Một nguy cơ khác là các hoạt động của ngân hàng có thể chạy nhanh hơn nếu người dân có thể dễ dàng chuyển đổi tiền gửi ngân hàng của họ thành nợ ngân hàng trung ương không có rủi ro.