Ngân hàng trung ương Anh

Ngân hàng trung ương Anh đưa ra các quy tắc giải cứu ngân hàng

Ngân hàng trung ương Anh Bank of England vừa phát hành “Purple Book” mới nhất, đưa ra phương thức mà các ngân hàng cần chuẩn bị cho các cuộc khủng hoảng.

Ngân hàng trung ương Anh
Cuốn sách tổng hợp suy nghĩ về các quy định, bao gồm những khoản tiền mà các ngân hàng phải dành riêng và chúng phải được cấu trúc dưới hình thức nào.
Mục đích của cuốn sách nhằm bảo vệ người nộp thuế khỏi việc chi phí của một ngân hàng lớn sụp đổ.
Cuốn sách cùng nhau suy nghĩ về các quy định, bao gồm những khoản tiền mà các ngân hàng phải dành riêng và dưới hình thức nó phải được cấu trúc. Mục đích của nó là để bảo vệ người nộp thuế khỏi bị ảnh hưởng khi một ngân hàng lớn sụp đổ.
Đã 10 năm kể từ khi lúc bắt đầu cơn khủng hoảng tín dụng – điều khiến các chính phủ đã phải chi hàng tỷ đô la để hỗ trợ các ngân hàng lớn, bao gồm Lloyds và RBS của Anh.
Các quy định mới dự kiến được đưa ra vào năm 2022.
Các ngân hàng này được thiết kế để đảm bảo rằng ngay cả những ngân hàng lớn nhất – những ngân hàng “quá lớn để có thể thất bại” – cũng có thể có cách xử lý mà những người đóng thuế không phải chịu trách nhiệm bảo vệ phần còn lại của hệ thống.
Purple Book, cuốn sách cập nhật một quy trình bắt đầu bởi Ngân hàng trung ương vào năm 2014, bao gồm thông tin đồ họa, trong đó đưa ra những hình ảnh rõ ràng về phương thức mà việc bảo vệ một ngân hàng sẽ được thực hiện nếu một cuộc khủng hoảng xảy ra.