Làm thế nào để vay vốn kinh doanh?

Tiền làm cho thế giới kinh doanh vận động. Khi lập kế hoạch cho một dự án mới hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh hiện có, nguồn tài chính ổn định và liên tục là yếu tố then chốt. Có nhiều doanh nhân mới khởi nghiệp đã thấy nản khi vay vốn và thậm chí không biết nên bắt đầu từ đâu.

Dưới đây một số hướng dẫn thiết thực giúp bạn chuẩn bị cho bản thân cũng như ý tưởng kinh doanh của mình để có thể đề nghị và được cấp vốn vay kinh doanh.

 1. Nắm rõ các tiêu chí mà các ngân hàng yêu cầu khi cho vay kinh doanh quy mô nhỏ.

Các ngân hàng và tổ chức tín dụng có thể áp dụng những tiêu chuẩn khác nhau, nhưng nhìn chung, khi đề nghị vay vốn kinh doanh, bạn cần đáp ứng các tiêu chí mà ngân hàng sẽ xem xét trong hồ sơ của bạn, bao gồm:

 • Khoản vay được sử dụng cho mục đích kinh doanh phù hợp. Ví dụ, hoạt động kinh doanh phải đủ tiêu chuẩn, dựa trên quy mô, mục đích sử dụng vốn vay và loại hình kinh doanh (không được phép cho vay lại, đầu cơ, đầu tư thụ động, kinh doanh dạng kim tự tháp, đánh bạc, v.v…)
 • Bạn và đối tác kinh doanh có nhân thân tốt, có kinh nghiệm và có lịch sử tín dụng cá nhân và hoặc tín dụng doanh nghiệp tốt.
 • Bạn có khả năng hoàn trả khoản vay. Đây có thể coi là một dạng tài sản bảo đảm hoặc đầu tư vốn cá nhân trong kinh doanh.
 1. Bạn có đầy đủ các hồ sơ, chứng từ cần thiết.

Bạn cần chuẩn bị các hồ sơ, chứng từ. Mặc dù bên cho vay có thể có yêu cầu khác, nhưng về cơ bản bao gồm:img_201504061656157849

 • Lịch sử tín dụng cá nhân và doanh nghiệp.
 • Báo cáo tài chính cá nhân và doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp hiện có cũng như các dự án khởi nghiệp, cùng với báo cáo tài chính dự kiến;
 • Kế hoạch kinh doanh thuyết phục và chi tiết (bao gồm các thông tin cá nhân như lý lịch, học vấn, v.v…);
 • Dự kiến dòng tiền cho ít nhất 01 năm đầu, và
 • Bảo lãnh cá nhân từ những chủ sở hữu chính của doanh nghiệp.
 1. Tìm hiểu về các ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Trước khi thực sự tiếp cận bên cho vay, cần tìm hiểu về vay vốn kinh doanh, ví dụ: hệ thống kế toán ngân hàng, để có thể trao đổi tự tin và khôn ngoan với chuyên viên tín dụng của ngân hàng.

 • Chọn ngân hàng và tổ chức tín dụng một cách cẩn trọng, phù hợp với lĩnh vực kinh doanh;
 • Tiếp cận những người mà bạn từng là đồng nghiệp hoặc khách hàng;
 • Tìm hiểu thêm các ngân hàng phục vụ cộng đồng nhỏ và liên hiệp tín dụng;
 • Chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ mọi thông tin mà ngân hàng sẽ hỏi. Nhiều đơn đề nghị vay vốn đã bị từ chối hoặc gặp phải những vướng mắc không đáng có do bộ hồ sơ không hoàn chỉnh.
 1. Xác định khoản vay cần thiết cho hoạt động kinh doanh.

Những khoản vay vốn kinh doanh quy mô nhỏ thường từ 100.000 – 200.000 bảng. Nó phụ thuộc vào nhu cầu vốn và quy mô của hoạt động kinh doanh, ví dụ: một dự án khởi nghiệp của một công ty một người, một doanh nghiệp có hàng trăm lao động.

 1. Kế hoạch kinh doanh hiệu quả và khả thi.

Vay vốn kinh doanh cho một dự án mới có thể gặp nhiều khó khăn hơn do các ngân hàng hạn chế cho vay đối với đối tượng khách hàng này. Nhiều công ty khởi nghiệp xin tài trợ vốn từ gia đình, bạn bè và thậm chí thẻ tín dụng. Tuy vậy, bạn có thể có cơ hội vay được vốn để kinh doanh nếu có một kế hoạch kinh doanh và sử dụng vốn vay hợp lý và hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published.