Điểm Tín Dụng Nói Gì Về Bạn

Điểm tín dụng (FICO) của một người không phải thứ nên xem nhẹ. Là một kết quả lấy từ hệ thống chấm điểm tín dụng, nó giúp các bên cho vay đưa ra quyết định có nên cấp tín dụng cho bạn hay không. Điểm tín dụng cũng được sử dụng để xác định kỳ hạn và lãi suất trong hợp đồng tín dụng.

Điểm tín dụng có được sau quá trình đánh giá báo cáo tín dụng của bạn. Một số thông tin trong báo cáo tín dụng bao gồm: số lượng, phân loại và số năm của các tài khoản mà bạn đang có, lịch sử thanh toán hóa đơn (để xem bạn có thanh toán hóa đơn đúng hạn hay không), và dư nợ hiện tại của bạn. Bên cho vay sau đó sử dụng một chương trình thống kê để so sánh lịch sử trả nợ của bạn với những người tiêu dùng có hồ sơ tương tự.

Credit Score

Nói chung, hệ thống chấm điểm tín dụng tính điểm cho mọi yếu tố mà có thể dự đoán khả năng trả nợ. Điểm tín dụng, là tổng của các điểm, cho biết mức độ tín nhiệm của một người. Về mặt lý thuyết, nó thể hiện khả năng một người tiêu dùng trả nợ khi đến hạn.

Tại sao điểm tín dụng cao lại quan trọng đối với bạn – với tư cách một người tiêu dùng?

Như đã nói ở trên, điểm tín dụng của bạn chủ yếu giúp bên cho vay đưa ra quyết định có cho bạn vay tiền hay không. Nếu bên cho vay quyết định cấp tín dụng cho bạn, điểm tín dụng của bạn sẽ được dùng để xác định số tiền vay cũng như kỳ hạn và lãi suất. Một số công ty bảo hiểm cũng sử dụng các báo cáo tín dụng để dự đoán khả năng và số tiền yêu cầu bồi thường của bạn. Do vậy, thông tin đó hữu ích cho họ khi quyết định ký hợp đồng bảo hiểm và mức phí bảo hiểm mà họ sẽ thu của bạn. Điều này cũng được áp dụng tại các công ty bảo hiểm ô tô. Các công ty bảo hiểm tham khảo điểm tín dụng cũng như điểm bảo hiểm.

Người tiêu dùng được khuyến cáo nên duy trì mức độ tín nhiệm vì nhiều lý do. Dưới đây là những lợi ích khác mà bạn có thể có được nếu có điểm tín dụng tốt:

  • Nó giúp bạn dễ dàng được chủ nhà chấp nhận đề nghị thuê nhà/căn hộ.
  • Nó giúp bạn có thể vay nhiều hơn. Các ngân hàng và tổ chức tài chính sẽ dễ dàng cho phép bạn vay nhiều tiền hơn với lãi suất ưu đãi hơn. Đó là do điểm tín dụng tốt giúp bạn có lợi hơn khi đàm phán.
  • Điểm tín dụng tốt giúp bạn thoải mái hơn – đặc biệt là khi bạn đã làm việc cật lực để tăng điểm tín dụng.

Tóm lại: khi bên cho vay thường cân nhắc nhiều yếu tố, bên cạnh điểm tín dụng, để đưa ra quyết định cho vay, điểm tín dụng tốt sẽ khiến họ đánh giá bạn có ít rủi ro. Cuối cùng, bạn sẽ đủ điều kiện tiếp cận các khoản vay với lãi suất thấp nhất có thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published.