Đòi lại phí ngân hàng thu sai

Câu hỏi đầu tiên trong đầu của bạn có thể là: tại sao bạn cần phải quan tâm đến việc đòi lại các khoản phí ngân hàng? Bạn chắc chắn là đã bị ngân hàng thu phí sai, nhưng bạn không chắc liệu luật pháp có hỗ trợ cho phép bạn đòi lại các khoản phí đó, hoặc liệu bạn có nên tới ngân hàng để đòi tiền?

Bài viết này sẽ trả lời cho cả hai câu hỏi trên. Ngày 5/4/2006, Văn phòng Thương mại Công bằng Vương quốc Anh (OFT) đã kết luận các khoản thu phí sai trên 12 bảng Anh tự động được coi là không hợp lệ theo Quy chế Các điều khoản Không hợp lệ trong Hợp đồng tiêu dùng – ở đây cần lưu ý các điều khoản không hợp lệ được coi là không có hiệu lực về mặt pháp lý. Những khoản phí này có thể bao gồm phí phạt trả chậm thẻ tín dụng, thấu chi vượt hạn mức, các lệnh ghi nợ trực tiếp và lệnh thanh toán định kỳ chưa thanh toán, và phí chưa trả thẻ thanh toán và khoản vay thế chấp. Vì vậy, nếu bạn thấy mình bị thu phí sai, bạn có quyền đòi lại từ phía ngân hàng.

Quy định nói trên không có nghĩa những khoản phí dưới hạn mức 12 bảng sẽ không bao giờ được coi là không hợp lệ và bạn có thể đòi lại cả những khoản này; nhưng điểm khác biệt là quy định của OFT sẽ chỉ áp dụng cho những khoản phí trên 12 bảng.

county-court-uk-2

Phiên toà ở Toà án địa phương – Anh Quốc

Luật về đòi lại phí ngân hàng.

Luật liên quan đến vấn đề đòi lại phí ngân hàng rất dễ hiểu – quy định rằng bất kỳ khoản phí nào mà ngân hàng thu của từ khách hàng phải tương ứng với chi phí thực tế mà họ phải chịu. Tuy nhiên, hầu như số tiền phí ngân hàng thu được thường lớn hơn chi phí mà họ phải chịu và như vậy thì bạn có quyền đòi lại phí ngân hàng.

Nếu lấy ví dụ về hoàn trả hạn mức thấu chi, hoặc séc, hoặc thanh toán ghi nợ trực tiếp có mức phí mà ngân hàng thu tương đương 30-35 bảng/lần. Nó rõ ràng không tương xứng với chi phí ngân hàng phải chịu; và hơn nữa, chi phí này áp dụng ngay cả khi bạn vượt hạn mức dù chỉ là một xu! Tuy vậy, vẫn phải chờ phán quyết chính thức từ phía tòa án và cho tới lúc đó, không có luật nào có thể được áp dụng đối với những khoản phí mà ngân hàng thu.

Quy trình đòi phí ngân hàng

Để đòi lại phí ngân hàng, bạn có thể thực hiện theo những bước sau:

Tìm ra những khoản phí thu sai

Để đòi lại phí ngân hàng, bạn cần phải tìm trong sao kê tài khoản. Những khoản phí bạn trả  cao hơn chi phí định mức của ngân hàng có thể được coi là “không hợp lệ”. Bạn cần phải phát hiện ra những khoản phí ngân hàng thu sai như vậy. Bạn có thể nắm được thông tin về những khoản phí thu quá mức từ sao kê tài khoản ngân hàng.

Các ngân hàng có thể xuất sao kê cho khoảng thời gian 6 năm, nhưng thường sẽ có phí cho mỗi lần xuất sao kê. Tuy nhiên, có một điều khoản của Luật Bảo mật Dữ liệu cho phép bạn yêu cầu truy vấn thông tin trong vòng 6 năm qua và với mức phí không quá 10 bảng. Trong trường hợp này, ngân hàng sẽ cung cấp thông tin dưới hình thức sao kê.

Viết phiếu yêu cầu hoàn tiền

Một khi bạn đã tính toán được những khoản phí thu vượt mức, bạn cần thực hiện bước đầu tiên để cho ngân hàng biết về việc đòi lại phí. Bạn có thể đưa vào tất cả các thông tin và lịch sử giao dịch để làm căn cứ đòi lại phí.

Chờ ngân hàng phản hồi

Khi bạn gửi phiếu đòi phí ngân hàng, ngân hàng có 40 ngày để phản hồi, nếu không bạn có quyền báo cáo tới Ủy ban Thông tin về sự việc vi phạm Luật Bảo mật Dữ liệu. Nếu họ gợi ý hoàn lại một phần khoản tiền mà bạn đòi, bạn có thể từ chối. Bạn có thể viết phiếu đòi toàn bộ phí một lần nữa.

Hầu hết những phản hồi của ngân hàng cho rằng khách hàng nhầm lẫn về vấn đề này và phí thu của khách hàng là hợp lệ – ngân hàng rất khéo léo và có khuynh hướng từ chối hoàn lại phí mà bạn yêu cầu. Khi nhận thấy việc gửi phiếu đề nghị hoàn phí ngân hàng không có tác dụng gì, bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo.

Tìm hiểu về việc đưa vấn đề ra tòa

Trong trường hợp ngân hàng không có ý định nhượng bộ khi bạn đã gửi yêu cầu hoàn phí, bạn có thể chủ động đưa vấn đề ra tòa. Tuy nhiên, từ lúc này bạn cần thận trọng bởi sẽ phải chịu các chi phí của việc đòi hoàn lại tiền. Nếu yêu cầu bồi hoàn của bạn thấp hơn 5.000 bảng, vấn đề sẽ được đưa ra tòa giải quyết các vụ việc dân sự nhỏ, và bạn sẽ không phải chịu nghĩa vụ trả các chi phí pháp lý của ngân hàng. Một ý tưởng khác là mở một tài khoản vãng lai mới hoặc chuyển sang các khoản vay cá nhân khi bạn đưa vụ việc ra tòa để đòi lại phí ngân hàng, do ngân hàng có thể tìm cách đóng tài khoản của bạn.

Yêu cầu hoàn phí

Để đòi lại phí ngân hàng, có hai lựa chọn: một là trực tiếp tới Tòa án địa phương; hai là gửi khiếu nại lên dịch vụ trực tuyến yêu cầu hoàn tiền của hệ thống tòa án. Tính năng này cho phép người dân gửi khiếu nại qua máy tính, lưu lại chi tiết vụ việc, và trả phí trực tuyến trong khoảng từ 30-120 bảng. Lựa chọn thứ hai đơn giản hơn và tiết kiệm thời gian hơn.

Phản ứng của phía ngân hàng.

Đến lúc này, nhiều khả năng bạn sẽ nhận lại được tiền hoàn phí ngân hàng theo yêu cầu. Nếu ngân hàng vẫn không đáp ứng theo yêu cầu, bạn mặc định sẽ thắng kiện trong 14 ngày. Tuy nhiên, nếu ngân hàng kháng nghị trước tòa, vụ việc của bạn sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Mặc dù vậy ít khi xảy ra trường hợp ngân hàng kháng nghị. Nhưng dù sao, nếu vụ việc của bạn gặp phải tình huống này, bạn sẽ nhận được bảng câu hỏi từ phía tòa. Bạn sẽ cần phải điền trả lời và gửi lại cho tòa trong vòng một tuần – bạn cũng có thể gửi một bản sao các câu hỏi cho ngân hàng. Trong hầu hết các trường hợp, ngân hàng sẽ tránh rơi vào tình huống này, và bạn sẽ nhận được tiền. Tuy nhiên, nếu ngân hàng không chấp nhận, vụ việc sẽ dẫn đến kết quả cuối cùng là bạn thắng kiện.