Tìm hiểu vấn đề khoanh nợ thẻ tín dụng

Bạn chậm thanh toán thẻ tín dụng. Thậm chí chậm nhiều tháng. Ngân hàng phát hành thẻ tín dụng cho bạn đang hàng ngày gọi điện và gửi bạn nhiều thông báo liên tiếp để yêu cầu bạn thanh toán. Nhưng hiện tại bạn không thể trả nợ. Có thể bạn mới bị sa thải, mất việc. Hoặc bạn có nhiều hóa đơn phải thanh toán và bạn không thể trả nợ thẻ tín dụng.

Sau 6 tháng không thu được tiền, ngân hàng phát hành thẻ tín dụng buộc phải “dọn dẹp sổ sách”. Họ sẽ thực hiện một nghiệp vụ kế toán để khoanh lại khoản nợ của bạn. Giả định là sau 6 tháng không tranh toán, bạn có thể sẽ không trả tiền cho khoản nợ thẻ tín dụng này nữa. Vì vậy, khoản vay này cần phải được loại bỏ khỏi danh mục tài sản của ngân hàng. Đó chính là “Khoanh Nợ“.

quet-the-hsbc

Thanh toán bằng thẻ tín dụng đang là phương thức thanh toán mới, tiện lợi

Việc khoanh nợ rõ ràng sẽ không xóa khoản nợ của bạn. Trái lại, nó sẽ làm tình hình tài chính trong thời gian sắp tới của bạn sẽ xấu đi.

Một khi ngân hàng phát hành thẻ tín dụng khoanh khoản nợ của bạn, họ nhiều khả năng sẽ chuyển lại khoản nợ này cho một cơ quan thu nợ. Vấn đề không phải là liệu ngân hàng sẽ chuyển lại hay bán khoản nợ cho cơ quan thu nợ. Trong cả hai trường hợp thì cơ quan thu nợ sẽ có trách nhiệm thu hồi khoản nợ của bạn. Họ sẽ liên hệ với ngân hàng để phối hợp giải quyết. Bạn sẽ không còn là mối bận tâm của ngân hàng nữa.

Cơ quan thu nợ phải tuân thủ luật pháp, mà cụ thể là Luật Thu hồi nợ. Cơ quan thu nợ được phép gọi điện và thông báo cho bạn để thu hồi khoản nợ. Sau tất cả, bạn vẫn chưa thể thoát. Bạn có thể xin cơ quan thu nợ ngừng gọi điện và gửi thông báo. Nhưng nó không có nghĩa cơ quan thu nợ sẽ ngừng theo dõi, giám sát nếu sau đó bạn nhận được một khoản tiền hoặc tài sản nào đó. Khoản nợ bị khoanh của bạn vẫn còn tồn tại cho tới khi bạn trả nợ đầy đủ.

Báo cáo tín dụng của bạn khi ấy sẽ bị ảnh hưởng rất tiêu cực. Điểm tín dụng của bạn sẽ giảm theo từng khoảng thời gian chậm thanh toán là 30 ngày, 60 ngày, 90  ngày và 120 ngày. Một khi bạn chậm thanh toán tới 180 ngày và bạn bị khoanh nợ, khoản nợ sẽ được báo cáo thuộc diện “Khoanh Nợ”. Dấu hiệu này sẽ nằm trong báo cáo tín dụng của bạn trong vòng 7 năm kể từ ngày đến hạn đầu tiên bị chậm thanh toán.

Theo trang web MyFICO.com, khoảng 35% trong số điểm tín dụng được tính toán dựa trên lịch sử thanh toán. Vì vậy nếu dấu hiệu “Khoanh Nợ” có trong báo cáo tín dụng của bạn, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến điểm tín dụng của bạn trong nhiều năm sau.

Nếu bạn trả đầy đủ một khoản nợ bị khoanh, báo cáo tín dụng của bạn sẽ được ghi chú thêm “Khoanh Nợ – Đã Thanh Toán”. Rõ ràng nó trông sáng sủa hơn ghi chú “Khoanh Nợ”. Nhưng dấu hiệu ghi chú này vẫn nằm trong báo cáo tín dụng của bạn trong  vòng 7 năm kể từ lần vi phạm đầu tiên.

Tôi hi vọng bài viết này sẽ giúp loại bỏ sự hiểu lầm về vấn đề khoanh nợ. Khoanh nợ không phải là xóa nợ. Nó vẫn là một khoản nợ có hiệu lực. Khoản nợ đó vẫn có thể được thu hồi. Và nó sẽ ảnh hưởng tới điểm tín dụng của bạn trong nhiều năm. “Khoanh Nợ” rõ ràng không phải là một vấn đề dễ chịu!