Nhiều doanh nghiệp tài chính muốn chuyển ra khỏi nước Anh

Hơn một phần tư các công ty dịch vụ tài chính cho biết họ sẽ chuyển một số nhân viên hoặc một phần hoạt động của họ ra khỏi nước Anh, hoặc đang xem xét về nơi đặt trụ sở do ảnh hưởng của Brexit.


Brexit Tracker của EY phát hiện ra rằng, trong khi các công ty có ý định di chuyển các hoạt động ra khỏi nước Anh vẫn là thiểu số, thì số lượng công ty tuyên bố công khai ý định thay đổi hoạt động của nhân viên đã tăng 50%.
EY giám sát 222 công ty dịch vụ tài chính tại Anh và nhận thấy 75 công ty trong số đó đã không đưa ra bất kỳ thông báo công khai nào liên quan tới tương lai của họ sau Brexit.
Tuy nhiên, 21 trong số 47 ngân hàng đầu tư cho biết họ đang tìm cách di chuyển một số nhân viên hoặc một phần hoạt động của họ ra khỏi nước Anh, hoặc họ đang xem xét vị trí đặt trụ sở do tác động của Brexit. Mười ngân hàng trong số đó đã thay đổi quan điểm của họ về nhân sự và hoạt động kể từ đầu năm.
Ngoài ra, 10 trong số 37 công ty bảo hiểm và 12 trong số 52 công ty quản lý cũng tỏ ra quan tâm đến việc tìm kiếm ở những nơi khác ở Châu Âu.
Omar Ali, trưởng nhóm dịch vụ tài chính nước Anh tại EY, cho biết: “Số lượng doanh nghiệp tài chính công khai cam kết hành động cụ thể phản ứng với Brexit đã tăng lên, nhưng vẫn là thiểu số và được thúc đẩy bởi lịch trình chặt chẽ hơn là chính trị.
“Tổ chức càng phức tạp, việc tạo ra những lựa chọn khả thi sẽ mất thời gian hơn, và do đó các ngân hàng đầu tư nói riêng đang lên kế hoạch.”
Ali lưu ý rằng phần lớn các công ty cho đến nay vẫn duy trì cam kết của họ đối với Vương quốc Anh, và vẫn đang bàn luận về việc chỉ di chuyển các nguồn lực cần thiết để duy trì dịch vụ trơn tru cho khách hàng của họ.