Lloyds Banking Group

Lloyds Banking Group thuê ngoài 1.000 nhân sự

Lloyds Banking Group vừa thông báo với nhân viên tại Edinburgh và Bristol rằng ngân hàng này sẽ thuê ngoài 1.000 nhân sự.

Lloyds Banking Group

Lực lượng lao động của Scottish Widows và Clerical Medical đang được ngân hàng này bán và việc làm của họ đã được chuyển sang Diligenta.

United cho biết lương hưu và một số lợi ích khác ngoài hợp đồng sẽ bị ảnh hưởng và cáo buộc Lloyds về việc “phản bội”.

Scottish Widows cho biết các nhân viên sẽ tiếp tục làm việc tại cơ sở của nó ở thủ đô và Bristol.

Quỹ lương hưu và hãng đầu tư thuộc sở hữu của Lloyds.

Rob MacGregor, nhân viên quốc gia Unite, cho biết: “Việc “bán” của ngân hàng đối với nhân viên Scottish Widows và Clerical Medical đã cam kết thể hiện sự khinh thường đối với những nhân viên phục vụ lâu dài và có kỹ năng.

“Quyết định bán lực lượng lao động một cách đơn giản sẽ tạo ra cú sốc đối với nhân viên tại ngân hàng.

“Unite đang kêu gọi Lloyds xem xét lại thỏa thuận đáng xấu hổ này và thực hiện những điều đúng đắn đối với những nhân viên – những người đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo việc kinh doanh đạt được thành công như ngày hôm nay.

“Tin tức từ Lloyds Banking Group rất lớn và rõ ràng, và dường như là “quá lâu, đối với những nỗ lực của bạn, bạn làm việc cho họ từ đây.”

Phát ngôn viên nữ của Scottish Widows cho biết: “Lloyds Banking Group đã hợp tác với Diligenta để nâng cao đề xuất dịch vụ đối với khách hàng với cuộc sống thừa kế, lương hưu và các sản phẩm đầu tư thông qua một nền tảng kỹ thuật số mới.

Cô bổ sung: “Các điều khoản trong hợp đồng (bao gồm cả lương) được bảo vệ thông qua quy trình TUPE.

“Nhân viên sẽ có thể thảo luận về các thỏa thuận không thuộc hợp đồng với Diligenta trong vòng vài tháng tới.”