Tòa án Hồng Kông phạt ngân hàng tư nhân HSBC 51 triệu đô la Mỹ do các sản phẩm liên quan đến Lehman

Tòa án Hồng Kông phạt ngân hàng tư nhân HSBC 51 triệu đô la Mỹ do các sản phẩm liên quan đến Lehman

Hôm thứ Ba, một tòa án Hồng Kông đã phạt đơn vị ngân hàng tư nhân của HSBC 400 triệu đô la Hồng Kông  (51 triệu đô la Mỹ) trong vụ kiện liên quan đến việc các sản phẩm tài chính có cấu trúc liên quan đến Lehman Brothers trong thời gian từ năm 2003 đến 2008.

Tòa án Hồng Kông phạt ngân hàng tư nhân HSBC 51 triệu đô la Mỹ do các sản phẩm liên quan đến Lehman

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) đầu tiên đã ban hành lệnh phạt trị giá 605 triệu đô la Hồng Kông  vào năm 2015 đối với ngân hàng này do không đáp ứng “các tiêu chuẩn quy định dựa trên nguyên tắc” ở thời điểm đó, mà sau đó HSBC đã đệ đơn kháng cáo.

Ủy ban điều hành chứng khoán đã bắt đầu cuộc điều tra về vấn đề này sau khi một vài khách hàng ngân hàng tư nhân HSBC phàn nàn về những khoản lỗ phát sinh từ việc đầu tư các sản phẩm tài chính được cấu trúc của Lehman Brothers – đã đệ đơn xin phá sản vào năm 2008.

Tòa án  Phúc thẩm Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông  (SFAT) cho biết, trong giai đoạn đó, ngân hàng tư nhân của HSBC đã “mắc lỗi đối với những thiếu sót về hệ thống vật chất trong tiếp thị và bán các sản phẩm phái sinh”.

Tòa án cũng cho biết đơn đăng ký của ngân hàng tư nhân HSBC đối với hoạt động điều hành loại 4 liên quan đến việc cố vấn về chứng khoán sẽ bị đình chỉ hoạt động trong vòng một năm kể từ ngày thứ Ba.

Tòa án cũng “đình chỉ một phần” đăng ký giao dịch chứng khoán trong khoảng thời gian một năm, theo một bản sao trát tòa án mà Reuters thấy được.

HSBC cho biết việc đình chỉ giấy phép sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng cá nhân hiện tại ở Hồng Kông vì doanh nghiệp không còn hoạt động dưới hình thức tổ chức bị xử phạt và việc chuyển nhượng hợp pháp cho bộ phận hiện có đã được hoàn thành vào năm 2013.

Về hình phạt tài chính, ngân hàng này cho biết, tòa án sẽ nghe bản đệ trình của nhà quản lý chứng khoán Hồng Kông và HSBC.