Ngành ngân hàng Việt Nam dự kiến lợi nhuận năm 2017 tăng 44%

Ngành ngân hàng Việt Nam dự kiến lợi nhuận năm 2017 tăng 44%

Việc cắt giảm nợ xấu thành công và tín hiệu khả quan trên thị trường bất động sản đã mang đến một năm tốt đẹp cho các ngân hàng Việt Nam khi hy vọng lợi nhuận ròng sẽ tăng 44% so với năm 2016.

Ngành ngân hàng Việt Nam dự kiến lợi nhuận năm 2017 tăng 44%

Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA) và lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) trong ngành ngân hàng đã đạt mức cao nhất trong năm năm qua.

Các ngân hàng trong nước đã giải quyết được khoảng 70 nghìn tỷ đồng tương đương hơn 3 tỷ đô la Mỹ nợ xấu trong năm qua, trong khi thị trường bất động sản đang phát triển đã đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng.

Ủy ban này báo cáo tăng trưởng tín dụng 19% trong năm nay, và tổng tài sản của ngành đã tăng 17,3 %.

Nhiều giám đốc điều hành ngân hàng đã chia sẻ với VnExpress trước đó rằng lợi nhuận trước thuế của họ sẽ vượt mục tiêu hàng năm từ 50-100%. Một số ngân hàng dự kiến lợi nhuận tăng gấp 10 lần so với vài năm trước.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các khoản nợ xấu tại các ngân hàng Việt Nam, chủ yếu là do sự sụt giảm của thị trường bất động sản vào đầu những năm 2010, đã được cắt giảm xuống còn 2,34% tổng các khoản vay vào cuối tháng 9 năm 2017, giảm từ mức 2,46% vào cuối năm ngoái.

Ngân hàng Trung ương đã thành lập một tổ chức để giải quyết các khoản vay rủi ro, Tập đoàn Quản lý Tài sản Việt Nam vào cuối năm 2013.

Trong tháng Mười, Cơ quan xếp hạng tín dụng Moody’s đã nâng triển vọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ ổn định sang tích cực trong 12-18 tháng tới, phản ánh triển vọng kinh tế mạnh mẽ của đất nước và triển vọng tích cực đối với các ngân hàng được đánh giá cao nhất.