Ngân hàng Trung ương Châu Âu thiết lập quy định mới về vốn và tiền mặt của ngân hàng

Ngân hàng Trung ương Châu Âu thiết lập quy định mới về vốn và tiền mặt của ngân hàng

Ngân hàng Trung ương Châu Âu vừa công bố các hướng dẫn mới, xác định cách các ngân hàng khu vực Châu Âu nên tính toán số vốn và tiền mặt mà họ cần phải giữ để đảm bảo an toàn.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu thiết lập quy định mới về vốn và tiền mặt của ngân hàng

Các hướng dẫn mới được bắt đầu trong năm tới, đưa ra “các nguyên tắc” như nhu cầu của các ngân hàng trong việc triển khai “các bài kiểm tra căng thẳng” để định lượng sự vững chắc trong những hoàn cảnh khác nhau.

Mặc dù các hướng dẫn được đề xuất là không bắt buộc, nhưng Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể đe doạ các ngân hàng có yêu cầu về vốn cao hơn nếu họ không tuân thủ.

Sáng kiến này được đưa ra sau sự sụp đổ của bốn ngân hàng khu vực đồng euro trong năm qua, bao gồm cả Banco Popular của Tây Ban Nha khi phát hiện ra ngân hàng này thiếu tiền mặt sau khi triển khai đặt cọc.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu cho biết: “Kinh nghiệm giám sát cho thấy các ngân hàng có thể cần phải nâng cao chất lượng của các quy trình đánh giá mức độ an toàn và vốn nội bộ của họ”.

ECB cho biết các hướng dẫn mới nhằm mục đích làm giảm bớt sự khác biệt giữa 120 ngân hàng lớn của khu vực đồng euro mà họ giám sát.

“Các ngân hàng được kỳ vọng sẽ đánh giá những rủi ro mà họ phải đối mặt và theo cách nhìn về tương lai đảm bảo rằng mọi rủi ro vật chất được xác định, được quản lý và bảo vệ một cách hiệu quả bằng mức vốn và tính thanh khoản đầy đủ tại mọi thời điểm”.

ECB sẽ chờ đợi thông tin phản hồi từ ngành công nghiệp về các quy tắc mới được đề xuất thông qua một cuộc tham vấn cộng đồng kéo dài đến ngày 4 tháng Năm.