Ngân hàng Trung Quốc triển khai blockchain

Ngân hàng Trung Quốc triển khai blockchain

Theo thống kê từ trang CEBNet cho thấy, 12 trong tổng số 26 ngân hàng Trung Quốc đã sử dụng các ứng dụng blockchain cho các mục đích sử dụng khác nhau trong năm 2017. Danh sách gồm một số ngân hàng thương mại quốc doanh lớn như Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc….

Ngân hàng Trung Quốc triển khai blockchain

Bằng việc sử dụng công nghệ blockchain, các ngân hàng này đã phát hành hoá đơn và các khoản vay xuyên biên giới cho đến quy trình xác định thực danh (ID).

Ví dụ như phát triển một mạng phi tập trung để cung cấp các khoản vay không có bảo đảm cho các thương nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử về nông nghiệp; xây dựng một nền tảng dựa trên blockchain cung cấp việc phát hành các khoản vay liên ngân hàng và xuyên biên giới cho các doanh nghiệp nhỏ; thử nghiệm cho hạ tầng CNTT phân tán được triển khai ở các chi nhánh cho việc phát triển mạnh mẽ hơn của một hệ thống ví kỹ thuật số trên nền blockchain.

Cùng với việc các ngân hàng chuyển sang sử dụng blockchain đến cùng thời điểm khi cơ quan quản lý ngân hàng của nước này được đánh giá là thông minh trong việc áp dụng công nghệ vào lĩnh vực tài chính – đặc biệt là cải thiện hiệu quả của việc cho vay.

Theo nguồn tin từ CoinDesk, các ứng dụng bằng sáng chế gần đây nhận ra rằng, ngân hàng quốc doanh của Trung Quốc cũng đang tìm cách sử dụng công nghệ blockchain để giải quyết những vấn đề liên quan về lưu trữ dữ liệu và hợp lý hoá quy trình xác thực chứng thư.