Vay mượn liên ngân hàng tăng trưởng mạnh

Vay mượn liên ngân hàng tăng trưởng mạnh

Theo bản báo cáo về hoạt động ngân hàng tuần đến ngày 1/6/2018 cho thấy, tỷ giá có biến động nhưng chốt tuần chỉ tăng 10 đồng so với tuần liền trước. NHNN cho biết, sẽ sớm thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép.

Vay mượn liên ngân hàng tăng trưởng mạnh

Đối với lãi suất huy động và cho vay trên thị trường vẫn đang duy trì ổn định. Tiền gửi USD vẫn không có lãi suất nhưng tiền gửi VNĐ có kỳ hạn dưới 6 tháng là 4,3-5,5%/năm, kỳ hạn dài hơn lãi suất phổ biến từ 5,3% đến 6,5%/năm.

Đối với hệ thống liên ngân hàng, theo báo cáo của các tổ chức tín dụng,, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doah số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ đạt 190.100 tỷ đồng, bình quân 38.020 tỷ đồng/ngày, tăng 3.907 tỷ đồng/ngày so với tuần 21-25/5/2018; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND hàng tuần tương ứng 104.197 tỷ đồng, bình quân đạt 20.839 tỷ đồng/ngày, tăng 5.008 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Con số trên đã cho thấy nhu cầu vay mượn liên ngân hàng bằng VNĐ tăng 10% trong khi mượn bằng USD tăng gần 25% so với tuần trước.

Dựa theo kì hạn, các giao dịch VNĐ chủ yếu tập trung qua đêm (52% tổng doanh số giao dịch VNĐ) và kỳ hạn 01 tuần (30% tổng doanh số giao dịch VNĐ). Riêng với những giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và trong 1 tuần có tỷ trọng đạt tương ứng lần lượt là 74% và 19%.