Quy định về việc cấp dịch vụ cho kinh doanh casino của Ngân hàng Thương mại

Quy định về việc cấp dịch vụ cho kinh doanh casino của Ngân hàng Thương mại

Theo Thông tư 10/2017/TT-NNHN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino, baccarat thì các ngân hàng thương mại được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối có liên quan đến hoạt động kinh doanh casino.

Quy định về việc cấp dịch vụ cho kinh doanh casino của Ngân hàng Thương mại

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh casino, cá nhân là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quản có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam đều được thông qua chơi tại địa điểm kinh doanh casino khắp lãnh thổ Việt Nam.

Các đối tượng áp dụng của Thông tư còn bao gồm: Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh casino. Các nội dung được giám sát: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh casino; Tài khoản chuyên dùng ngoại tệ; Quy định về ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ;…

Nội dung của thông tư sẽ có thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm, kể từ thời điểm doanh nghiệp kinh doanh casino đầu tiên được phép thí điểm. Sau khi hết mốc thời gian này, Chính phủ sẽ dựa vào đó để đánh giá, tổng kết rồi mới đưa ra phương hướng tiếp theo bao gồm cả tính khả thi của dự án và khả năng áp dụng của các ngân hàng. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia kinh tế thì đây là một bước “cởi nút thắt” cho các ngân hàng Việt Nam, bởi nhà băng đang đóng vai trò quan trọng trong việc thanh khoản giữa người chơi và các casino bao gồm cả trực tiếp và trực tuyến.