Lý Do Để Sử Dụng Hệ Thống Ngân Hàng Điện Tử

Ngân hàng điện tử đã tồn tại rất lâu, song song với sự phát triển và bùng nổ của Internet khoảng năm 1995. Ngày nay, sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử đã được phổ biến hết sức rộng rãi.