Cựu giám đốc Ngân hàng Barclays

Ngân hàng Barclays và Cựu Giám đốc bắt đầu hầu tòa vào tháng Một năm 2019

Theo thông tin từ Tòa án tối cao Southwark, John Varley, cựu Giám đốc Barclays sẽ bắt đầu hầu tòa cùng với ba cựu đồng nghiệp và chính ngân hàng này vào tháng Một năm 2019. Varley, cùng với Roger Jenkins, Tom Kalaris và Richard Boath, bị buộc tội trong suốt thời gian ngân hàng […]